Wieści z gminy

Przypomnienie

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Przypominamy, że   do  30 września 2010 r. należy złożyć propozycje
do Programu Współpracy Gminy Małdyty z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.

GOK zaprasza na kurs tańca dla dzieci

kurs tanca dzieci

GOK zaprasza na kurs tańca dla dorosłych

kurs tanca dorosli

Konkurs plastyczny - zapraszamy

konkurs plast tuwim

Zapraszamy na bezpłatne spotkaniedoradczo-informacyjne "STARTUJ PO WIEDZĘ"

kaplud-efs 

Projekt "Startuj po wiedzę" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Startuj po wiedzę

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie doradczo-informacyjne

"Startuj po wiedzę",
które odbędzie się:

5 września 2010 o godz. 10.00

w Szkole Podstawowej w Małdytach

(ul. Szkolna 9)

Spotkaj się z profesjonalnym doradcą zawodowym
Sprawdź gdzie się kształcić i potwierdzać kwalifikacje zawodowe

Dowiedz się gdzie będą nowe miejsca pracy w twojej okolicy

Odbierz upominek


Wstęp całkowicie bezpłatny, tylko dla osób dorosłych!

Informacje pod numerem telefonu:  8967974

OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko Mazurskiego

   Wojewoda                                                          IGR.II.70450-0607-12/09
              Warmińsko-Mazurski                                                 Olsztyn, dnia 20.08.2010r
                   10-575 Olsztyn
Al.Marszałaka Józefa Piłsudskiego 7/9 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z dnia 19 lipca 20010r. została zmieniona decyzji Nr 01/10 z dnia 6 stycznia 2010 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn" w zakresie objęcia decyzją dodatkowych robót budowlanych:
- przebudowy kabli SRK na czas budowy obiektu WK-5,
- przebudowy linii kablowej na obiekcie WK-5,
- przebudowy linii kablowej na obiekcie WK-9.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 129 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 08:00-16:00, wtorek-piątek od 07:30-15:30) Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

źródło niniejszej publikacji - obwieszczenie Wojewody wywieszone do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pod adresem:
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3434&Itemid=145

SPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTY

  W dniu 17 sierpnia 2010 r. w GOK w Małdytach odbyło się spotkanie integracyjno-zapoznawcze. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Uniwersytetu III Wieku w Morągu oraz członkinie Koła Emeryta w Małdytach oraz  Mieszkańcy z terenu  gminy Małdyty. W programie spotkania była prezentacja dokonań artystycznych członków Uniwersytetu III Wieku w Morągu oraz dyskusja na temat "Jak pobudzać aktywność osób po pięćdziesiątym roku życia". Była również bardzo ciekawa  i chyba  owocna dyskusja. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni z jego przebiegu. Był słodki poczęstunek. Organizatorami spotkania  byli: Zarząd Uniwersytetu III Wieku w Morągu oraz GOK w Małdytach. Organizatorzy specjalne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania  składają Urzędowi Gminy Małdyty.

SPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTYSPOTKANIE INTEGRACYJNO ZAPOZNAWCZE W GOK MAŁDYTY

 

....A TAK BYŁO NA IMPREZIE "MOTO-PIKNIK MAŁDYTY 2010 r"

Już po raz drugi w dniach 7-8 sierpnia w Małdytach odbyła się impreza pod nazwą "MOTO-PIKNIK Małdyty 2010". Pomimo ogromnej ulewy, jaka przeszła tuż przed planowanym rozpoczęciem przybyło bardzo wielu miłośników motocykli i dobrej zabawy.

Imprezę rozpoczęto mszą św., którą odprawił ks. Władysław Wesołowski.

Gości przywitał organizator główny, po czym została odprawiona msza święta oraz poświęcenie motocykli. Ponad stu motocyklistów, którzy przybyli z różnych miast Polski - z Działdowa, Tolkmicka, Ostródy, Morąga, Pasłęka, Elbląga, Olsztyna oraz  z gminy Małdyty a także spoza granic naszego kraju, przejechało ulicami Małdyty.  Maszyny piękne i błyszczące w słońcu prezentowały się znakomicie. Parada, niezliczona ilość i różnorodność motocykli zrobiła ogromne wrażenie na oglądających.
Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie, porozmawiać, a nawet przejechać się na wybranym przez siebie motocyklu. Dla przybyłych gości został przygotowany pyszny poczęstunek - małdycka grochówka, chleb ze smalcem i ogórki oraz słodkie lokalne wypieki.
Jednym z punktów programu były konkursy zręcznościowe oraz test wiedzy na temat jednośladów. Bardzo ciekawym wydarzeniem był także pokaz ratowniczy, w którym uczestniczyły dzieci. Pokaz  miał na celu pokazanie jak należy zachować się w sytuacji gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego.
W godzinach wieczornych czas umilały zespoły - ELDI i CRUDE. Ich muzyka wprowadziła w taneczny nastrój wszystkich zebranych na placu gości, a tańce i zabawa trwały do późnych godzin nocnych.
Motocykliści nocowali na polu namiotowym nad jeziorem Ruda Woda, gdzie przy ognisku i muzyce dzielili się wrażeniami z imprezy, dyskutowali na temat doświadczeń związanych z motocyklami a przede wszystkim dobrze się bawili.
Organizatorami "MOTO-PIKNIKU Małdyty 2010" byli : Stowarzyszenie "MAUDA", Spółdzielnia "AGRO" i Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach.
Ilość przybyłych gości na tegoroczną imprezę i ich pozytywne opinie potwierdzają, że po raz kolejny te przedsięwzięcie można zaliczyć do bardzo udanych. A oprócz wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń, jakie towarzyszyły całej imprezie trzeba zaznaczyć, że również wydarzenie to rozgłosiło dobre imię Małdyt na skalę województwa.

....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE ....A TAK BYŁO NA IMPREZIE

 

Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu "Lokalna pracownia aktywności w Małdytach"

"Gumisiowy Zjazd Dorosłych i Niedorosłych" - piknik integracyjny w ramach realizacji projektu "Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach"
          Dnia 17.07.2010 w Gumniskach Wielkich odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu "Lokalnej Pracowni Aktywności w Małdytach" i nie tylko , ponieważ na to spotkanie zaprosiliśmy również mieszkańców tej wsi. Spotkanie to wypracowane zostało podczas zajęć pod nazwą "Planowanie działań na rzecz lokalnej społeczności". Uczestnicy  LPA wybrali tą miejscowość, ponieważ jak stwierdzili, jest to miejscowość po byłym PGR, w której nie ma świetlicy, brakuje również działań skierowanych do mieszkańców, w szczególności do dzieci i młodzieży, które podczas wakacji nie maja żadnego zajęcia w związku z tym "błąkają się z kąta w kąt". To spotkanie dało okazje do  aktywnego zagospodarowania czasu wolnego  oraz urozmaiciło  monotonne życie na wsi, przyczyniło się również do zwiększenia integracji zarówno mieszkańców, jak i uczestników LPA. Podczas spotkania zorganizowane zostały gry  i konkursy, które były okazja do świetnej zabawy. Mieszkańcy wsi wspólnie przygotowali plac do zorganizowania pikniku, poczęstunek, grilla oraz wieczorne ognisko. Zorganizowanie pikniku integracyjnego zainspirowało mieszkańców do podejmowania kolejnych takich działań, co przyczyni się również do zwiększenia ich aktywności społecznej. Bardzo ważnym elementem było również pozyskanie partnera, jakim była Rada Sołecka w Gumniskach wielkich, która również aktywnie włączyła się do realizacji zadnia. Projekt "Lokalnej Pracowni aktywności w Małdytach" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu Piknik integracyjny w ramach realizacji projektu

 

"SIKAWKI POSZŁY W RUCH" - zawody strażackie w Małdytach

Dnia 26 czerwca br., tym razem na stadionie sportowym w Małdytach w piękny  dzień odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Małdyty tj. OSP Małdyty, Wielki Dwór, Koszajny, Zajezierze, Szymonowo i Jarnołtowo. 

Strażacy zapewnili wiele sportowych emocji licznie zgromadzonej publiczności, która w słoneczny poranek zebrała się, by dopingować swoich faworytów. Rywalizacja między drużynami odbywała się na bardzo wysokim poziomie. Najlepszą jednak okazała się drużyna OSP Wielki Dwór, drugie miejsce zajęła drużyna z OSP Koszajny  zaś trzecie drużyna OSP Jarnołtowo. W rozgrywkach wzięły również udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Rozkład miejsc wyglądał następująco: pierwsze miejsce - egzekwo drużyna z jednostki OSP Małdyty oraz OSP Koszajny, drugie miejsce drużyna OSP Jarnołtowo, trzecie miejsce drużyna OSP z Wielkiego Dworu.

Dzielnym Strażakom , organizatorom oraz sędziom serdecznie dziękujemy za   emocje i miłą zabawę  w czasie zawodów. Grochówka jak zawsze była smakowita. 


Strona 88 z 89

Imieniny

Dzisiaj jest: 12 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 65
Wczoraj 77
Tydzień 691
Miesiąc 1112
Wszystkich 153019