Wieści z gminy

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE LEŚNICA

Wójt Gminy Małdyty na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 2147 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 )

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty, położonej w obrębie Leśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/2 o pow. 0,05 ha. – tereny zabudowane B – 0,05 ha. opisanej KW nr EL2O/00013817/4 przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Czynsz wywoławczy wynosi 50,00 zł. w stosunku rocznym, wadium 10,00 zł., minimalne postąpienie   5,00zł.  Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej powyżej w gotówce w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Małdyty, konto nr  20 8843 0003 0020 00222000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2017 r.  Umowa na czas określony do dnia  31 grudnia 2018 r. zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy osoba ustalona jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości, zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Czynsz płatny będzie w terminie do dnia 15 września każdego roku począwszy od 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10 bądź na konto Urzędu Gminy Małdyty nr 06 8843 0003 0020 0022 2000 0041 Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości ponosił będzie dzierżawca. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium zostanie wliczone na poczet czynszu osobie, która wygra przetarg. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.  Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5,  Tel. 897586124 wew. 38.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Sołectwa Leśnica  w dniach 22.03 – 20.04.2017 r.

Sprawę prowadzi Czesław Myc, Tel. 897586124, wew. 38

SPOTKANIE Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW W POLSCE

„Wojewoda Warmińsko – Mazurski oraz Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapraszają na spotkanie z dr. Pawłem Niemczukiem Głównym Lekarzem Weterynarii poświęcone aktualnym problemom w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce.

Spotkanie to odbędzie się w dniu 20 marca br. o godz. 12.30  w Sali 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.”

XIII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. KRAJOBRAZ WARMII I MAZUR

Uprzejmie informuję, że Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XIII edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin członkowskich Związku. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem .

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano ponad 100 zdjęć, na których utrwalono piękno krajobrazu Warmii i Mazur. W ramach konkursu została przygotowana wystawa prezentowana podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Ponadto najlepsze zdjęcia zostały umieszczone na główce kalendarza ZGWM na rok 2017 (1200 szt.).

SPOTKANIE- ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ PRZY WSPARCIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Termin i miejsce: 6 kwietnia 2017r. w godzinach 10:00 – 12:45

Miejsce: Ratusz Staromiejski, 82-300 Elbląg, Stary Rynek 25

Program spotkania:

Godziny Zakres ramowy spotkania

10:00 – 10:15

Rejestracja uczestników spotkania.
10:15 – 10:30

Wprowadzenie w tematykę spotkania.

Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

10:30 – 10:45 Elbląski Park Technologiczny – wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw.
10:45 – 11:45

Działania  realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – nowe konkursy.

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30

Oferta  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego
w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
12:30 – 12:45 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do  3 kwietnia 2017r. do godz. 14:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1795/rozwin-swoja-firme-przy-wsparciu-funduszy-europejskich.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTRÓDZIE W SPRAWIE ZARZĄDZENIE ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTRÓDZIE W SPRAWIE ZARZĄDZENIE ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

PROGRAM POMOCY DZIECIOM

W załączeniu informacja

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO W DNIU 23 MARCA 2017 R.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO W DNIU 23 MARCA 2017 R.

IV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

IV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ PRZY WSPARCIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Rozwiń swoją firmę przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Termin i miejsce: 6 kwietnia 2017r. w godzinach 10:00 – 12:45

Miejsce: Ratusz Staromiejski, 82-300 Elbląg, Stary Rynek 25

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do  3 kwietnia 2017r. do godz. 14:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja zaczyna się 06.03.2017r.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu.

DZIEŃ OTWARTY KSAP

W załączeniu informacja

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie.pdf)zaproszenie.pdf[ ]326 kB

Strona 10 z 59

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 67
Wczoraj 136
Tydzień 617
Miesiąc 1542
Wszystkich 70412