Wieści z gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 15 / 10 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Małdytach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 15 / 10
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 13 maja 2010 roku


w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach

Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia
§ 3.Ogłoszenie należy opublikować na stronie BIP Urzędu Gminy Małdyty i tablicy ogłoszeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Antoni Smolak

Przebudowa drogi gminnej

logo rpr 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
 
W dniu 30 grudnia 2009 roku Gmina Małdyty podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Umowę o dofinansowanie projektu kluczowego "Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E 7)-Szymonówko"
 

Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty

prow logo 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
W dniu 22 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Małdyty na dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach, gmina Małdyty".
Projekt realizowany jest w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  1. Nr umowy:  00021-6929-UM1400001/09
  2. Data złożenia wniosku:  22.06.2009
  3. Liczba punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej: 10
  4. Wartość ogólna projektu: 1 155 861,64 PLN
  5. Kwota dofinansowania:   698 555,00 PLN

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Obwieszczeniem z dnia 14 stycznia 2010 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, w dniu 06 stycznia 2010 roku została wydana decycja nr 01/10, o zezwoleniu na wykonanie inwestycji drogowej " Budowa drogi ekspresowej nr 7, na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn" .

Szczegóły obwieszczenia i lokalizacji inwestycji w pliku pdf  (TUTAJ)

Zawiadomienie - Zaproszenie w sprawie konsultacji społecznych - spotkanie w dniu 27.01.2010

Informuje się, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 planowana jest do realizacji inwestycja pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 Małdyty - Morąg
od km około 26+441 do km 39+873 wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga"

Inwestor: Województwo Warmińsko-Mazurskie ( Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b, tel.  (89) 526-19-00, faks  (89) 539-98-76 )

Projektant: Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55, tel./ fax (52) 348-95-84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Planowana inwestycja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Małdyty w km 26+441 (bez tego skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 w km 39+873 w Morągu (z przebudową tego skrzyżowania dróg nr 519 i 527 - tj. ul. Kasprowicza, 3-go Maja, Dąbrowskiego). Planowany do rozbudowy odcinek drogi dotyczy gmin Małdyty, Morąg i miasta Morąg. Długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 13,3km. Droga na tym odcinku przebiega przez miejscowości Wilamowo i Dobrocin do Morąga. Rozbudowa odcinka drogi wraz z występującymi na nim obiektami inżynierskimi usprawni ruch pojazdów i poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze.

Dodatkowo w Morągu planowana jest budowa obwodnicy Starego Miasta o długości ok. 1,3km od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Wenecką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 (ul. Pomorska, Sienkiewicza, Wróblewskiego-bez przebudowy tego skrzyżowania).

Projektowany zakres zasadniczych prac budowlanych na DW519 obejmuje:

-        rozbudowę i budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi i wojewódzkimi;

-        wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i podniesienie jej nośności;

-        budowę zatok autobusowych,

-        przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne gminne i leśne;

-        renowację rowów przydrożnych;

-        odwodnienie drogi poprzez proj. kanalizację deszczową i system rowów przydrożnych;

-        przebudowę istniejących przepustów;

-        remont i wzmocnienie nośności mostów;

-        wykonanie przepustów pod zjazdami;

-        przebudowę i budowę chodników w obszarach zabudowanych;

-        budowę miejskiej obwodnicy m. Morąga;

-        budowę stanowiska do kontroli pojazdów ciężarowych;
 
poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego

Dokumentacja rozbudowy odcinka drogi w zakresie Gminy Małdyty będzie do wglądu do dnia 26.01.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty, w pokoju  nr 7 oraz na stronie internetowej UG Małdyty: www.maldyty.pl i www.bip.maldyty.pl

ZAWIADOMIENIE - ZAPROSZENIE  W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Pracownia projektowa  Agador s.c. informuje i zaprasza Mieszkańców gminy Małdyty na spotkanie z projektantem, Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 519 Małdyty-Morąg w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy w.w. drogi.

Spotkanie z Mieszkańcami ma na celu przedstawienie i omówienie projektowanego rozwiązania rozbudowy drogi wraz z wariantami.
Spotkanie odbędzie się:

·         dnia 27 stycznia 2010 r. w godz. 15 - 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małdytach, ul. Kopernika 13b ( dla Mieszkańców gminy Małdyty-sołectwa: Małdyty, Wilamowo i Dobrocin )

inż. Krzysztof Żarkow ( Agador s.c.)

Informacja dla wystawców faktur

Informujemy, że od dnia 04 stycznia 2010 roku wszystkie faktury sprzedaży dla Urzędu Gminy w Małdytach muszą być wystawione na:

Gmina Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty
NIP: 741-20-90-660

pozostałe informacje:
REGON: 510743249
podstawowy rachunek bankowy: 67 8843 0003 0020 0022 2000 0010

Strona 77 z 77

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 53
Wczoraj 70
Tydzień 123
Miesiąc 1195
Wszystkich 122479