Wieści z gminy

Informacja w sprawie dodatku energetycznego.

        Urząd Gminy Małdyty informuje, że  od miesiąca grudnia 2013r. można składać wnioski o dodatek energetyczny. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” to jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy:

  • Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, Wniosek można otrzymać  w tut. Urzędzie  - pokój nr 5,
  • Do wniosku  należy dołączyć  następujące dokumenty:

   - kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy)

  - potwierdzenia zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną ( w przypadku liczników przedpłatowych – ostatni dowód zapłaty              energii).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną - 11,36zł.miesięcznie,

2) składającego się z 2 do 4 osó - 15,77 zł. miesięcznie

3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł. miesięcznie.

OSTRZEŻENIE METOOROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Obszar województwo warmińsko-mazurskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 do godz. 15:00 dnia 19.01.2018

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadow śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany

przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 12 cm, lokalnie do 15 cm. Wiatr o średniej prędkości

od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne,

z południowego wschodu i wschodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

Intensywne opady śniegu: 80%

Zawieje/zamiecie śnieżne: 90%

Rewizyta w Kaliningradzie

IMG 5713W dniu 14 listopada 2013 r. Wójt Gminy Antoni Smolak, z dyrektorem Gimnazjum Ewą Malinowską , dyr. Szkoły Podstawowej w Małdytach, nauczycielami oraz uczniami tych placówek byli z  jednodniowa rewizytą  w Szkole nr 29 w Kaliningradzie. Nasza delegacja została serdecznie przyjęta.   

 

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_5590.JPG)IMG_5590.JPG[ ]74 kB
Pobierz plik (IMG_5597.JPG)IMG_5597.JPG[ ]69 kB
Pobierz plik (IMG_5605.JPG)IMG_5605.JPG[ ]59 kB
Pobierz plik (IMG_5618.JPG)IMG_5618.JPG[ ]67 kB
Pobierz plik (IMG_5619.JPG)IMG_5619.JPG[ ]75 kB
Pobierz plik (IMG_5627.JPG)IMG_5627.JPG[ ]69 kB
Pobierz plik (IMG_5628.JPG)IMG_5628.JPG[ ]77 kB
Pobierz plik (IMG_5634.JPG)IMG_5634.JPG[ ]77 kB
Pobierz plik (IMG_5638.JPG)IMG_5638.JPG[ ]70 kB
Pobierz plik (IMG_5640.JPG)IMG_5640.JPG[ ]54 kB
Pobierz plik (IMG_5665.JPG)IMG_5665.JPG[ ]71 kB
Pobierz plik (IMG_5688.JPG)IMG_5688.JPG[ ]59 kB

Detektory burzowe.

W załączeniu informacja na temat detektorów burzowych.

http://www.stacjameteo.pl/detektory_eu/mragowo.php

Ogłoszenie - Projekt – „Nowocześni niewidomi „widzą” więcej!

W załączeniu informacja.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie Tyflopunkty2.pdf)Ogloszenie Tyflopunkty2.pdf[ ]192 kB

PERSPEKTYWY- aktywizacja młodych w powiecie ostródzkim.

W załączeniu informacja

Załączniki:
Pobierz plik (inf..jpg)inf..jpg[ ]83 kB

Informacja w sprawie przyznania dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami.

Poniżej w załączeniu informacja.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja.pdf[ ]148 kB

Dzień Pracownika Socjalnego

tytułoweeDzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych .

 „To pracownicy służb społecznych, w myśl wypełniania swojej życiowej misji jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi, na co dzień spotykają się w swojej pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub znajdującymi się w kryzysie(…)” tymi słowami rozpoczął  spotkanie  w dniu 21.11.2013r.  Pan Antoni Smolak  Wójt Gminy Małdyty z pracownikami  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach w dniu ich święta . Przekazał  jednocześnie życzenia   zadowolenia  i satysfakcji  z pracy  .

   Pani Mirosława Rybska Przewodnicząca  Rady Gminy Małdyty wraz z Panem Tadeuszem  Kopczyńskim  Przewodniczącym Komisji  Oświaty ,Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych wraz z  życzeniami  prosiła by „ (…) nigdy  nie zabrakło  Paniom  sił  i determinacji w wypełnianiu  misji wspierania  potrzebujących  i by każdego trudnego dnia  zdarzało się  coś , co  przyniesie  uśmiech , westchnienie ulgi, uczucie  satysfakcji i  spełnienia(…)”

   Pani Zofia Hulak  Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   z ogromnym wzruszeniem podziękowała za miłe  słowa skierowane do pracowników   GOPS , a także za wsparcie jakie otrzymuje  każdego dnia ze strony  gminnych władz  samorządowych . Podziękowała też  wszystkim pracownikom  zatrudnionym w GOPS za  ich trudną  i stawiającą ciągłe wyzwania  pracę.

   Oby Panie nie musiały zaznawać goryczy w swojej tak bardzo trudnej i nie zawsze wdzięcznej pracy.  

   Spotkanie zakończyło się  słodkim poczęstunkiem.  

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (2.JPG)2.JPG[ ]63 kB
Pobierz plik (3.JPG)3.JPG[ ]72 kB
Pobierz plik (4.JPG)4.JPG[ ]93 kB
Pobierz plik (5.JPG)5.JPG[ ]72 kB
Pobierz plik (6.JPG)6.JPG[ ]75 kB
Pobierz plik (7.JPG)7.JPG[ ]90 kB
Pobierz plik (8.JPG)8.JPG[ ]71 kB
Pobierz plik (9.JPG)9.JPG[ ]91 kB

XXV Sesja Rady Gminy Małdyty

  DSCN2308XXV sesja Rady Gminy Małdyty

13 listopada 2013 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy, z następującym  porządkiem obrad.

   1.Otwarcie sesji.

   2.Informacja o porządku obrad.prawomocności obrad.

   3.Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Gminy.

   4.Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.

   5.   Raport o stanie oświaty za rok szkolny 2012/2013

   6.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1) uchwalenia Programu Ochrony  Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2013 -2016

     z perspektywą na lata 2017-2020.

2) uchwalenia Programu współpracy Samorządu Gminy  z organizacjami pozarządowymi

     na 2014 r.

3)  określenia stawek podatku od nieruchomości

4)  obniżenia  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego

5)  określenia stawek podatku od środków transportowych

6)  opłaty od posiadania psów

7)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  nieruchomości gruntowej

     niezabudowanej położonej w Zajezierzu w drodze bezprzetargowej 

8)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

     budynkiem byłej hydroforni położonej w Drynkach w drodze bezprzetargowej

9)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w

     Małdytach, ul. Słoneczna gm. Małdyty w drodze przetargu

10)  zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2013 r.

11)  zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/196/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

     sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2013 -2031

12)  ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości,

       podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty

13) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Małdyty –

      dla DAMIS Tomaszewski Bogdan Marek  Gospodarstwo Rolne w Budwitach.

 14) zarządzenia wyborów w sołectwie Koszajny, gm. Małdyty.

 

7. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok przez :

   1) Radnych

    2) pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych

 8. Interpelacje i zapytania.

9..Zakończenie dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Małdyty.                     

   Na wniosek Wójta, Rada Gminy uchwaliła stawki podatków od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych oraz od psów na 2014 r.. Stawki podatków nie ulegają zmianie.

        W sali posiedzeń w tym dniu  działające  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury MAUDA w Małdytach urządziło wystawę fotograficzną pt.”Moja Mała Ojczyzna”. Program realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu i współfinansowany z budżetu Gminy Małdyty.  

 

Załączniki:
Pobierz plik (DSCN2285.JPG)DSCN2285.JPG[ ]420 kB
Pobierz plik (DSCN2286.JPG)DSCN2286.JPG[ ]403 kB
Pobierz plik (DSCN2289.JPG)DSCN2289.JPG[ ]422 kB
Pobierz plik (DSCN2290.JPG)DSCN2290.JPG[ ]412 kB
Pobierz plik (DSCN2291.JPG)DSCN2291.JPG[ ]457 kB
Pobierz plik (DSCN2292.JPG)DSCN2292.JPG[ ]421 kB
Pobierz plik (DSCN2294.JPG)DSCN2294.JPG[ ]469 kB
Pobierz plik (DSCN2296.JPG)DSCN2296.JPG[ ]487 kB
Pobierz plik (DSCN2305.JPG)DSCN2305.JPG[ ]471 kB
Pobierz plik (DSCN2318.JPG)DSCN2318.JPG[ ]479 kB

Program Artystyczny "Sceny Juno".

plakat

Strona 75 z 92

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 53
Wczoraj 88
Tydzień 516
Miesiąc 2041
Wszystkich 159205