Wieści z gminy

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI.

INFORMACJA

 O KONIECZNOŚCI  SZCZEGÓLNEJ  DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI

Należy pamiętać,

1) według obowiązujących przepisów prawa , nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa,

     Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „ pod zastaw”. Takie działanie klientów wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych osobowych przez nieuczciwego przedsiębiorcę, np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby , której dane dotyczą. Zgodnie z art.55 ust. 1  ustawy o ewidencji i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

 2) w przypadku utraty dowodu osobistego należy fakt ten niezwłocznie zgłosić w dowolnym organie gminy, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w polskim urzędzie konsularnym.   

    Oznacza to, ze dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę.

    Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty , fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp maja wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Małdyty.

W załączeniu informacja Wójta Gminy Małdyty z dnia 31.01.2014 r w sprawie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Małdyty.

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz.pdf)Kwestionariusz.pdf[ ]21 kB
Pobierz plik (ogloszenie o naborze.doc)ogloszenie o naborze.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (oswiadczenia.pdf)oswiadczenia.pdf[ ]42 kB

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. z dnia 17.01.2014 r.

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Skan_001.jpg)Skan_001.jpg[ ]85 kB
Pobierz plik (Skan_002.jpg)Skan_002.jpg[ ]54 kB

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 0050.3.2014

 Wójta Gminy Małdyty

z dnia 17 stycznia 2014r.

  

w sprawie:      ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

     Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  XXV/239/13   Rady Gminy Małdyty    z dnia  13 listopada  2013roku w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2014.

                                                                                                                         § 1

 Ogłasza się  I  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                                                                                        § 2

 Termin składania ofert upływa 11 lutego 2014r  o  godz. 15 00

                                                                                                                        § 3

 1. Informację o ogłoszeniu  konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty
  • na stronie internetowej  Urzędu Gminy Małdyty

2. Treść informacji o konkursie stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

                                                                                                                       § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej.

anders hotel 2 2        Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to marka, pod którą kryje się profesjonalizm i wysoki poziom usług oraz sukces osiągany przez jego członków. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu jest prestiżowa nagroda przyznana Hotelowi Anders**** Resort & SPA w Starych Jabłonkach. 

Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013 organizowane przez Hotel Anders należący do Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej uznano za Imprezę Roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego i TVP. Nagrodę z rąk Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata odebrali Andrzej Dowgiałło, prezes Grupy Anders oraz Tomasz Dowgiałło – dyrektor generalny Hotelu Anders. Uroczysta Gala Mistrzów Sportu relacjonowana na żywo przez TVP odbyła się w sobotę, 11. stycznia w Warszawie.

Organizacja Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej to prawdziwy sukces organizatorów. Od 1 do 7 lipca 2013 do walki stanęło 96 duetów męskich i żeńskich, w tym 7 z Polski. I choć Polakom nie udało się stanąć na podium, doskonale sprawdzili się jako gospodarze.

Dla uatrakcyjnienia imprezy przewidziano nietypowe propozycje, na przykład po raz pierwszy raz w historii rozegrano mecz pokazowy na boisku położonym na wodzie!

 To wszystko w niewielkiej miejscowości w powiecie ostródzkim liczącej sobie zaledwie 800 mieszkańców. Stare Jabłonki w pierwszym tygodniu lipca przeżyły prawdziwe oblężenie. Podczas turnieju na trybunach dwóch stadionów zasiadło ponad 12 tys. widzów. Łącznie przez Mistrzostwa przewinęło się ok. 100 tysięcy osób. Relacje sportowe zdawało 300 dziennikarzy z całego świata, a transmisje telewizyjne można było obejrzeć w ponad 120 krajach, co zapewniło dostęp do nich około 2 miliardom widzów.

Organizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej na Mazurach stanowi niezwykłą promocję regionu i stanowi niewątpliwy sukces Grupy Anders

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (anders_hotel_12.jpg)anders_hotel_12.jpg[ ]58 kB
Pobierz plik (anders_hotel_13.jpg)anders_hotel_13.jpg[ ]110 kB

Ferie zimowe w Sztutowie nad morzem

W załączeni informacja na temat -"Ferie zimowe w Sztutowie nad morzem".

Załączniki:
Pobierz plik (ATT00050.doc)ATT00050.doc[ ]114 kB
Pobierz plik (ATT00056.png)ATT00056.png[ ]198 kB
Pobierz plik (Karta kwalifikacyjna.doc)Karta kwalifikacyjna.doc[ ]70 kB
Pobierz plik (Logo.png)Logo.png[ ]193 kB
Pobierz plik (Regulamin.doc)Regulamin.doc[ ]291 kB

Informacja o zimowisku w Sztutowie organizowanym przez Fundację Ratujmy Życie (27.01. - 5.02)

W załączeniu informacja

Załączniki:
Pobierz plik (ATT00025.doc)ATT00025.doc[ ]114 kB
Pobierz plik (ATT00031.png)ATT00031.png[ ]198 kB
Pobierz plik (Karta kwalifikacyjna.doc)Karta kwalifikacyjna.doc[ ]70 kB
Pobierz plik (Logo.png)Logo.png[ ]193 kB
Pobierz plik (Regulamin.doc)Regulamin.doc[ ]291 kB

Obwieszczenie.

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Załączniki:
Pobierz plik (Skan_001.jpg)Skan_001.jpg[ ]53 kB

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie.jpg)Obwieszczenie.jpg[ ]506 kB

XXVI sesja Rady Gminy Małdyty.


DSCN2571W dniu 18 grudnia 2013 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Małdyty ostatnia w tym roku.

W sesji uczestniczyli goście w osobach : Pana Włodzimierza Brodiuka Starosty Ostródzkiego, Pani Małgorzaty Ostrowskiej dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz Radnych Powiatu Pana Mieczysława Piaścika – wiceprzewodniczącego Rady i Pana Jerzego Adamowicza – członka Zarządu Powiatu.
Wójt Gminy – Pan Antoni Smolak w imieniu własnym oraz Mieszkańców Gminy złożył serdeczne podziękowania Panu Staroście i Pani Dyrektor za realizację inwestycji tj. przebudowę drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity-Sambród -Małdyty – droga nr 7.
Przypomniał, m.in., że o przebudowę tej drogi staraliśmy się od 2004 r. Były ogromne trudności, ciężkie dni w trakcie 2,5 letniej realizacji tej inwestycji ale doczekaliśmy się końca .Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego rezultatu.
Podziękował również Radzie Powiatu za zrozumienie naszego problemu oraz Radnym Gminy i Mieszkańcom za cierpliwość. Wójt wraz z Panią Mirosławą Rybską Przewodniczącą Rady Gminy Małdyty wręczyli Panu Staroście i Pani Dyrektor grawerowane podziękowanie oraz kwiaty.
Pan Starosta w swoim wystąpieniu powiedział, m.in.: , że przebudowa tej drogi to koszt około 16 milionów złotych. To ponad 7,5 km nowej nawierzchni drogi wraz z chodnikami, przebudową wiaduktu nad koleją w m. Sambród oraz przebudowa mostu zabytkowego w Małdytach. Aż ponad 8 milionów złotych tej inwestycji pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Były ogromne trudności w trakcie realizacji tej inwestycji, o czym Radni na spotkaniu w m-cu lutym 2013 r. byli informowani. Inwestycja ta mogła być zrealizowana, dzięki przychylności i zrozumieniu Radnych Powiatu oraz Wójta Antoniego Smolaka, za co serdecznie z tego miejsca podziękował.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (DSCN2518.jpg)DSCN2518.jpg[ ]83 kB
Pobierz plik (DSCN2519.jpg)DSCN2519.jpg[ ]75 kB
Pobierz plik (DSCN2520.jpg)DSCN2520.jpg[ ]74 kB
Pobierz plik (DSCN2524.jpg)DSCN2524.jpg[ ]76 kB
Pobierz plik (DSCN2526.jpg)DSCN2526.jpg[ ]56 kB
Pobierz plik (DSCN2527.jpg)DSCN2527.jpg[ ]81 kB
Pobierz plik (DSCN2528.JPG)DSCN2528.JPG[ ]79 kB
Pobierz plik (DSCN2529.JPG)DSCN2529.JPG[ ]85 kB
Pobierz plik (DSCN2536.jpg)DSCN2536.jpg[ ]77 kB
Pobierz plik (DSCN2549.JPG)DSCN2549.JPG[ ]83 kB
Pobierz plik (DSCN2557.JPG)DSCN2557.JPG[ ]76 kB
Pobierz plik (DSCN2566.JPG)DSCN2566.JPG[ ]75 kB
Pobierz plik (DSCN2570.jpg)DSCN2570.jpg[ ]75 kB
Pobierz plik (DSCN2585.jpg)DSCN2585.jpg[ ]76 kB

Strona 74 z 92

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 48
Wczoraj 88
Tydzień 511
Miesiąc 2036
Wszystkich 159200