Wieści z gminy

INFORMACJA PRASOWA - ARiMR

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach
PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt
  lub grupę produktów;
 • której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po
  1 maja 2004 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej,
  z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową
  ;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania
  5-letniego okresu pomocy.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanychze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków
w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku 10 proc. przychodów netto,w drugim roku 9 proc.,w trzecim roku 8 proc. w czwartym roku 7 proc., w piątym roku 6 proc.Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji
lub osobiście.

Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIUSZY POLICYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO "MAZURY" NA TERENIE GMINY MAŁDYTY

W załaczeniu komunikat dotyczący działalności Wolontariuszy Policyjnego Klubu Sportowego "MAZURY" na terenie Gminy Małdyty.

http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/69103,Wspolpraca-policjantow-oraz-Wolontariatu-Policyjnego-Klubu-Sportowego-quotMAZURY.html

 

INFORMACJA SPGOZ W MAŁDYTACH

spgoz

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY MAŁDYTY

NA FB O OBOSTRZENIACH

ELEKTRONICZNY ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO

 

odpis1Informujemy o możliwości skorzystania z usługi wnioskowania online o odpis aktu stanu cywilnego. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych,
a następnie automatycznie przesyłany na elektroniczną skrzynkę wnioskodawcy ePUAP.

Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków :

- odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka, rodziców,

- w trakcie wypełniania wniosku, system musi potwierdzić, że akt jest w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego,

- we wniosku należy wybrać odbiór aktu na skrzynkę Gov (ePUAP) oraz dokonać płatności online.

Tak uzyskany odpis będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający jego autentyczność.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Ponadto zachęcamy również do korzystania z możliwości złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez Internet.

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego, ponieważ przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego)

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na stronie  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO - IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO"

W załączeniu informacja

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdf[ ]986 kB

INFORMACJA ZUOK RUDNO SP. Z O.O

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że do końca maja 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie, w Lipowcu, w Iławie i w Półwsi będą otwarte w następujących dniach i godzinach:

- każdy poniedziałek, środa i piątek  w godz. 12-16

Od mieszkańców z terenu Związku Gmin przyjmowane będą następujące odpady:

- meble domowe, elektrośmieci, odpady budowlane (poremontowe, wyłącznie z remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie - maksymalnie 1 tona w ciągu roku na daną nieruchomość), opony (pochodzące z  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 tony) – maksymalnie 4 sztuki w ciągu roku na daną nieruchomość oraz odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście itp.)

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO

W załączeniu zaproszenie

Załączniki:
Pobierz plik (Warsztaty_2020_05_26.pdf)Warsztaty_2020_05_26.pdf[ ]99 kB

KONKURS NA MASKOTKĘ GMINY MAŁDYTY

W załaczeniu informacja nt. konkursu

Strona 8 z 93

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Iwony, Sabiny, Wincentego

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 14
Wczoraj 71
Tydzień 85
Miesiąc 1972
Wszystkich 161501