Wieści z gminy

ZMIANA PRZEPISÓW WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy Małdyty informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Zgodnie z nowymi przepisami zgłoszenia Wójtowi Gminy będzie wymagało każde planowane usunięcie drzewa ( drzew ) z nieruchomości nieleśnych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne ) stanowiących własność osób fizycznych – na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,  

 - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,                                        

  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

      Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Pracownik Urzędu Gminy - w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin zgłaszanych drzew.  Po dokonaniu oględzin ( w terminie 14 dni ) Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa ( drzew ).  Wójt Gminy może wydać ( przed upływem tego terminu ) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.                                                                         Usunięcie drzew/a może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy ( w terminie 14 dni od dnia oględzin ) nie wniesie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznawany będzie dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Dlatego aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew/a na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od dnia oględzin jaka została podjęta decyzja, gdyż może się zdarzyć, że gmina wysłała list z decyzją w sprawie sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła milczącą zgodę i wytnie drzewo, a to będzie skutkowało naliczeniem kary za nielegalne usunięcie drzewa.

         Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Zezwolenie Wójta Gminy Małdyty na usunięcie drzew z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:   - stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  - stanowi własność inna niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek administracyjnych i innych.

Nie wymagają zgłoszenia ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

 - drzewa o obwodach pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,                                       

  - drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,                                                                                                                                                              - krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,                                                                                                                   

- krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,                                                

- drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania      rolniczego,                                                                                                                                                         

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

ZAWIADOMIENIE NA XXIII SESJĘ RADY GMINY MAŁDYTY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU O GODZ.10:00 W SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY MAŁDYTY

W załączeniu zawiadomienie na XXIII Sesję Rady Gminy Małdyty

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie  .doc)Zawiadomienie .doc[ ]53 kB

POCZĄTEK SEZONU STYPENDIALNEGO

Fundacja Dobra Sieć od 8 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Załączniki:
Pobierz plik (baner.png)baner.png[ ]28 kB
Pobierz plik (Informacja prasowa 23 maja 2017.doc)Informacja prasowa 23 maja 2017.doc[ ]46 kB

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowych ludności.

W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza. 

EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

FFFFFF

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU


bannerstmig2017 1495611541

Załączniki:
Pobierz plik (tydzien-sportu.JPG)tydzien-sportu.JPG[ ]522 kB
Pobierz plik (zgloszenie.JPG)zgloszenie.JPG[ ]321 kB

OGŁOSZENIE - WSPARCIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023

ogloszenie

AKCJA POBORU KRWI

PCK pobór kwi

STAŻE W NIEMCZECH - OCHRONA ŚRODOWISKA

Szanowni Państwo

Jako Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, które jest oficjalnym partnerem Deutsche Bundesstiftung Umwelt jesteśmy odpowiedzialni za promocję Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU z zakresu ochrony środowiska w Polsce, dzięki któremu absolwenci polskich uczelni mogą odbywać płatne staże w Niemczech.

Celem programu stypendialnego jest wspieranie już od 20 lat rozwoju zawodowego najlepszych w Polsce młodych specjalistów w ochronie środowiska, a także możliwość wzbogacenia wiedzy zdobytej na studiach o praktyczne doświadczenia. Jednym z celów programu jest także obok podnoszenia kwalifikacji zawodowych stypendystów utworzenie sieci trwałych kontaktów w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy ekspertami z Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej oraz przełamywanie barier w ponadgranicznej współpracy na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

W czerwcu rozpoczynamy kolejny nabór uczestników, tym razem już do XXI edycji. Nabór zakończy się 16 września br.

Program skierowany jest do absolwentów polskich uczelni z tytułem magistra, bądź studentów ostatniego roku studiów, a także doktorantów, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich trzech lat i nie ukończyli jeszcze 31 roku życia.

Załączniki:
Pobierz plik (03_artykuł_28.03.2017.pdf)03_artykuł_28.03.2017.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (plakat 2017-03-15-01.pdf)plakat 2017-03-15-01.pdf[ ]1393 kB

Strona 8 z 59

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 65
Wczoraj 136
Tydzień 615
Miesiąc 1540
Wszystkich 70410