Wieści z gminy

XV Dożynki Powiatu Ostródzkiego

                                                                                                  dozynki pow

Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014

W załączeniu informacja

Załączniki:
Pobierz plik (informacje.doc)informacje.doc[ ]62 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Małdyty, 28 sierpnia 2014

 

 

Nasz znak: GKM.602.03.2014

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Małdyty

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach

 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) 

Wójt Gminy Małdyty

zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty”

 

Zgodnie z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję o:

1. Możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty” wraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500.

Projekt Programu został zamieszczony na stronie www.bip.maldyty.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

2. Możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektu w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 28.08.2014 do dnia 18.09.2014 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej.

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Małdyty przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu.

Wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                                                                                                                                                     Antoni Smolak

Data wywieszenia obwieszczenia 28.09.2014 r.

Data zdjęcia obwieszczenia………………………..

W sieci NGO - wsparcie dla organizacji pozarządowych.

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 fundacja Instytut Równowagi Społeczno- Ekonomicznej z Gdyni uzyskała dofinansowanie projektu skierowanego do organizacji pozarządowych z rocznym obrotem za rok 2013 nie wyższym niż 25 tys. z gmin miejsko- wiejskich oraz wiejskich z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko - mazurskiego.

W załączniku znajduje się informacja o projekcie "W sieci NGO" dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 , formularz zgłoszeniowy oraz wyszczególnione działania.

Więcej informacji na  http://www.irse.pl/

Kurs Klasyfikatora Grzybów

W załączeniu informacja.

Konkurs Fotograficzny "Senior w obiektywie i za obiektywem"

Szanowni Państwo
Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronach internetowych tak, aby mogła dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
 
Celem konkursu jest:
  1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
  2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
  3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
  4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
  5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
  6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie - obejmuje prace, których
autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są...”
obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
 
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku
na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo
lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
z wyrazami szacunku
 
Monika Filipowska
 
kom. 511 068 713
 
Fundacja Dworek Skórzewki
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo
 

Program dla rodzin wielodzietnych.

     Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski informuje, o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary  lub świadczone przez nich usługi.

    Podmioty, które przystąpią do programu  i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem

„ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” . Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

 

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
  • Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientem
  • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
  • Uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

   Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek  dostępna jest i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl

    Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

      W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Reszka- pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel: 89 52-32-516, pokój 135A ( w godzinach 7,30 – 15,30) : e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="font-size: 10pt; line-height: 1.5;"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl ( w zakładce Polityka Społeczna).

               Więcej o Karcie Dużej Rodziny można znaleźć na naszej stronie www.bip.maldyty.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

S. Domańska

INTERNET BEZ GRANIC

W  dniach 30.07. - 1.08.2014 i od 4 - 6.08.2014 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach  realizowany był  projekt " Internet bez granic ". Wykonawcą projektu są Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe .

Zajęcia prowadził Pan Robert  Strożek.

Projekt był przeznaczony dla mieszkańców z Gminy Małdyty w wieku powyżej 45 +.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013.

  W bezpłatnym szkoleniu wzięło udział 10 mieszkańców naszej Gminy:

 1)Chroł Tadeusz

2)Janota Halina

3)Kacprzyk Krzysztof

4)Kocak Mirosława

5)Kozerawski Włodzimierz

6)Osowska Jolanta

7)Rybaczewska Maria

8)Smolak Henryka

9)Stecko Danuta

10) Świderska Ewa

  Foto. Izabela Kowalska

INTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANICINTERNET BEZ GRANIC

Strona 70 z 92

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 52
Wczoraj 83
Tydzień 239
Miesiąc 1764
Wszystkich 158928