Wieści z gminy

Jak segregować odpady.

W załączeniu informacja na temat segregacji odpadów.

Załączniki:
Pobierz plik (Jak segregować odpady.pdf)Jak segregować odpady.pdf[ ]575 kB

Harmonogram odbioru odpadów.

W załączeniu Harmonogram odbioru odpadów.

Załączniki:
Pobierz plik (harmongram.JPG)harmongram.JPG[ ]65 kB

Pismo Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

W zalączeniu informacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo.JPG)pismo.JPG[ ]71 kB

Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Małdyty

Poniżej w załączniku informacja na temat przetargu.

Informacja w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych.

INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NALEŻY WNOSIĆ DO DNIA 15 KAŻDEGO MIESIĄCA BEZ WEZWANIA PRZELEWEM  NA PONIŻSZY NUMER KONTA:

13 1160 2202 0000 0000 6194 2539

ADRESAT: ZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” UL. WOJSKA POLSKIEGO 5, 14-100 OSTRÓDA

PONADTO, W URZĘDZIE GMINY MOŻNA POBRAĆ KSIĄŻECZKĘ DO DOKONYWANIA OPŁAT.

UWAGA: Za miesiąc lipiec 2013 r. opłatę należy uiścić w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

Małdyty,18.07.2013 r.                                                                            Wójt

                                                                                                      Antoni Smolak

Informacja o wyznaczonym terminie i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej.

W załączeniu  Informacja  o wyznaczonym terminie i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.35.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2013

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

 z dnia 17 lipca  2013 r.

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

 

              Na podstawie art. 36a ust.6  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2472 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 § 1.

 Powołuję Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach, w następującym składzie osobowym:

 - Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę :

          1. Stanisława Domańska – przewodnicząca

          2. Amer Matti  - członek

          3. Danuta Olender – Lewandowska  - członek

 - Przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:

          4. Edyta Jędrych – Pieniuk  - członek

          5. Paulina Wilma  -członek

 -Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

          6. Agnieszka Borkowska - członek

 - Przedstawiciel Rady Rodziców:

         7. Bogumiła Marta Witkowska - członek

 - Przedstawiciel ZNP :

        8. Dorota Smerecka - członek

                                                                                   § 2.

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora gimnazjum.

                                                                                   § 3.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.29.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie : wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

                                                                                   § 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                                    Antoni Smolak

Informacja

                                                                                                        Małdyty, 11 lipca 2013 r.

   W związku z tym, że  dzień 31 sierpnia 2013 r. jest dniem wolnym od pracy wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

                                                                                 Wójt

                                                                          Antoni Smolak

Zarządzenie Nr 0050.34.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

                                                                             ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2013

                              WÓJTA GMINY MAŁDYTY

                                                                                  z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

         Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. W Załączniku Nr 1 do  Zarządzeniu Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.28`.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach skreśla się pkt 5.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                          Wójt

                                                                               Antoni Smolak

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 69 z 83

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3
Wczoraj 66
Tydzień 552
Miesiąc 2045
Wszystkich 138360