Wieści z gminy

Meldunek - zmiany od 2013 roku

Meldunek - zmiany od 2013 roku

            Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.


Ułatwienia te zostały zawarte w Ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1407).
Zgodnie z nowymi przepisami od 01.01.2013 r. nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.
Formalności meldunkowych będzie można dokonać w urzędzie również przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Kadr : osobiście w pokoju nr 7, telefonicznie (89) 758 61 24 w . 35 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiana numeru konta bankowego.

ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana nr konta  bankowego, na które należy przekazywać :

 - podatki i opłaty lokalne ( m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych , podatek od psów),

 - opłatę skarbową ,

 - opłatę eksploatacyjną .

 Nr  konta:  06 8843 0003 0020 0022 2000 0041

w Morąsko-Zalewskim Banku Spółdzielczym w Zalewie Oddział w Małdytach

Projekt " Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej ".


IMG 0335Dobiegł końca projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Małdytach  pod nazwą ,, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „ . Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego - ,, Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „ , współfinansowany ze środków Gminy Małdyty . W ramach realizacji zadania młodzież z okolicznych miejscowości z terenu Gminy Małdyty miała możliwość uczestnictwa w zajęciach tańca z ogniem , gry na bębnach afrykańskich , wycieczce do Kaczego Bagna – miejsca inicjatyw pozytywnych  oraz inicjatywie lokalnej . Projekt realizowany był po raz drugi w Gminie Małdyty i po raz kolejny  cieszył się dużym  zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników .Zajęcia  prowadzone były przez młodych animatorów - uczestników ,, Szkoły Młodych Animatorów „ projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu . Zajęcia odbywały się w małej popegerowskiej miejscowości – Gumniska Wielkie , gdzie do niedawna brakowało miejsca na poprowadzenie warsztatów , czy też innych inicjatyw . W tym roku dzięki funduszowi sołeckiemu , pomocy firmy STRABAK oraz bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców , w tym również młodzieży - uczestników ,, Młodzieżowego Klubu Integracji „ powstał plac na którym znajduje się kącik zabaw dla dzieci oraz wiata rekreacyjna . W wyniku prowadzonych zajęć powstała grupa tańca z ogniem , która miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas otwarcia ,, Centrum Rekreacji i Sportu w Małdytach „ , na festynie w Kisielicach oraz podczas kilku inicjatyw w Gumniskach Wielkich . Dzięki środkom finansowym z Gminy Małdyty młodzież ma możliwość kontynuowania  i rozwijania swoich  umiejętności  , ponieważ w ramach projektu zakupiony został sprzęt do tańca z ogniem – pojki , bębny . Podczas wycieczki do Kaczego Bagna – miejsca inicjatyw pozytywnych młodzież uczestniczyła w warsztatach pieczenia chleba , chodzenia na szczudłach oraz łuczniczych . Był również czas na wspólne ognisko , opowieści o historii tego miejsca oraz osób z nim związanych . Uczestnicy projektu mieli również możliwość sprawdzenia  swoich możliwości jako animatorzy , organizatorzy inicjatywy lokalnej , jaką był ,, Festyn Integracyjny „ w Gumniskach Wielkich , ich zadaniem było przygotowanie gier , zabaw i konkursów  zarówno dla dzieci , jak i dorosłych . Festyn realizowany był w partnerstwie z Radą Sołecką , wszyscy doskonale się bawili oprócz konkursów , gier i zabaw z nagrodami był poczęstunek , paczki dla dzieci , grill, ognisko , a wieczorem wspólna zabawa przy karaoke , nie zabrakło również pokazu tańca z ogniem . Oprócz działań założonych w projekcie uczestnicy oraz młodzi animatorzy , którzy mimo zakończonych zajęć ciągle nas odwiedzali z własnej inicjatywy zorganizowali wspólne nocowanie pod namiotami połączone z grą terenową i tańcem z ogniem . Kolejnym zdaniem wynikającym z ich inicjatywy było ,, Hallowen” podczas którego przebrane postacie krążyły po wsi zbierając słodkości , przygotowane były również ciasteczka , słodycze oraz ognisko z kiełbaskami . Realizacja projektu pokazała , że nawet w takiej małej miejscowości , gdzie nie ma świetlicy można aktynie , twórczo i wesoło spędzić czas wolny , a przy okazji ożywić uśpione środowisko w popegerowskiej wsi.

 

Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt

 

 

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Małdyty.

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 19.12.2012 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty.

 

Projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?".

Szanowni Państwo,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele! 

Projekt " Słoneczne Przedszkole" w Dobrocinie

http://www.youtube.com/watch?v=D1iWNEVQr1Y

Wizyta Pani Julia Zorjenko - Wiceminister Polityki Socjalnej Rządu Obwodowego w Kaliningradzie.

Dnia 30 listopada 2012 r. odwiedziła naszą gminę Pani Julia Zorjenko - Wiceminister Polityki Socjalnej Rządu Obwodowego w Kaliningradzie.

Celem wizyty było nawiązanie bliższych kontaktów z Wójtem/Gminą Małdyty oraz podziękowanie od Ministra Polityki Socjalnej Rządu Obwodu Kaliningradzkiego dla Wójta za dotychczasowy wkład w rozwój współpracy transgranicznej/polsko-rosyjskiej. Pani Julia Zorjenko ściśle współpracuje z Ministerstwem Edukacji Rządu Obwodowego i była żywo zainteresowana rozwojem współpracy szkół podstawowych i gimnazjalnych z Małdyt i Kaliningradu, w świetle najbliższej wizyty dzieci z Kaliningradu w Małdytach w styczniu 2013 roku.

Wiele też słyszała o Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, w otwarciu którego w lipcu br. brały udział zespoły dziecięce z Kaliningradu. Spotkanie było okazją do zwiedzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego i zaplanowania wspólnych przedsięwzięć w roku 2013 r.

Na podkreślenie zasługuje stwierdzenie Pani Wiceminister, że tak piękny obiekt w małej miejscowości naszego województwa, nie jest osiągalny nawet w Kaliningradzie.

Wizycie Pani Minister towarzyszyli nasi wieloletni znajomi i przyjaciele: Pan Aleksander Khalturin - Prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Młodzieżowej Organizacji Społecznej TSUNAMI oraz Pan Grzegorz Kowalek Prezes Fundacji ADSUM w Żabim Rogu. Organizacja TSUNAMI ściśle współpracuje z Ministerstwem Polityki Socjalnej przy rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dzięki współpracy Organizacji Tsunami z Fundacją Pogezania i Fundacją Adsum Pana Grzegorza Kowalka, kontakty Rosjan z gminą Małdyty sięgają roku 2006. 

 

Czytaj więcej: Wizyta Pani Julia Zorjenko - Wiceminister Polityki Socjalnej Rządu Obwodowego w Kaliningradzie.

Energia ze słońca

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Fundacji Instytutu Aktywizacji Regionów, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z projektem mającym na celu promocję solarnej energii odnawialnej pt:  ENERGIA ZE SŁOŃCA .
 
Projekt ma na celu zaproszenie Państwa oraz mieszkańców  gminy do promowania postaw ekologicznych, które polegają na zapoznaniu  z nowymi źródłami pozyskiwania energii w szczególności za pośrednictwem kolektorów słonecznych (solarów). 

OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-mazurskiego

Podaję do wiadomości obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14.11.2012 o zmianie decyzji w zakresie rozbiórki wiaduktu drogowego w miejscowości Gumniska.

 

Załączniki:
Pobierz plik (16.11.2012 obwieszczenie.pdf)Treść obwieszczenia Wojewody[ ]330 kB

Strona 69 z 78

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 35
Wczoraj 53
Tydzień 399
Miesiąc 1472
Wszystkich 126656