NOWE ZASADY SZACOWANIA SZKÓD SUSZOWYCH

W załączeniu pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego