ZMIANA PRZEPISÓW WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy Małdyty informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Zgodnie z nowymi przepisami zgłoszenia Wójtowi Gminy będzie wymagało każde planowane usunięcie drzewa ( drzew ) z nieruchomości nieleśnych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne ) stanowiących własność osób fizycznych – na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,  

 - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,                                        

  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

      Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Pracownik Urzędu Gminy - w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin zgłaszanych drzew.  Po dokonaniu oględzin ( w terminie 14 dni ) Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa ( drzew ).  Wójt Gminy może wydać ( przed upływem tego terminu ) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.                                                                         Usunięcie drzew/a może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy ( w terminie 14 dni od dnia oględzin ) nie wniesie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznawany będzie dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Dlatego aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew/a na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od dnia oględzin jaka została podjęta decyzja, gdyż może się zdarzyć, że gmina wysłała list z decyzją w sprawie sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła milczącą zgodę i wytnie drzewo, a to będzie skutkowało naliczeniem kary za nielegalne usunięcie drzewa.

         Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Zezwolenie Wójta Gminy Małdyty na usunięcie drzew z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:   - stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  - stanowi własność inna niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek administracyjnych i innych.

Nie wymagają zgłoszenia ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

 - drzewa o obwodach pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,                                       

  - drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,                                                                                                                                                              - krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,                                                                                                                   

- krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,                                                

- drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania      rolniczego,                                                                                                                                                         

Imieniny

Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 109
Wczoraj 111
Tydzień 220
Miesiąc 2123
Wszystkich 92306