Zarządzenie Nr 0050.28’.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

                                                              ZARZĄDZENIE Nr 0050.28’.2013

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia  25 czerwca 2013 roku

                                                 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

            Działając na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam:

 § 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora  Gimnazjum w Małdytach 

  § 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia

  § 3.Ogłoszenie należy opublikować  na stronie  internetowej i BIP Urzędu Gminy Małdyty oraz tablicy ogłoszeń.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                       Wójt

                                                                                               Antoni Smolak

 

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik do zarzadzenia.doc)zalacznik do zarzadzenia.doc[ ]42 kB