Zarządzenie Nr 0050.24.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.

                                                                                  ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2013

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 22 maja  2013 roku

 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach

 Działając na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2472  z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 § 1

 Powołać Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach,  w następującym składzie osobowym:

 Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę lub placówkę:

                      1 Stanisława Domańska – przewodnicząca Komisji Konkursowej

                      2. Amer Matti

                      3. Danuta Olender-Lewandowska

 Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

                      4. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

                      5. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

 Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

                      6. Agnieszka Borkowska

 Przedstawiciele Rady Rodziców:

                      7. Bogumiła Marta Witkowska

  Przedstawiciel ZNP:

                                         8. Dorota Smerecka

                     Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:

                                         9. Elżbieta Dumańska

                                                                                                                                     §2

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora gimnazjum.

                                                                                                                                     § 3

 

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                                                      Antoni Smolak

 

Dodatkowa informacja- posiedzenie komisji w sprawie wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum w Małdytach odbędzie się 6 czerwca 2013 r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Małdyty ,ul. Kopernika 10

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0
Wczoraj 104
Tydzień 104
Miesiąc 1629
Wszystkich 158793