Ilustrujemy książki i wiersze Janusza Korczaka

plast

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach

ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

pt.„Ilustrujemy książki i wiersze Janusza Korczaka”

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

  • Zakładamy, że projektowanie prac nie tylko sprawi dzieciom wiele radości, ale też pobudzi wyobraźnię i podtrzyma tradycję związaną z popularyzacją kultury polskiej .

  • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych i gimnazjum .

  • Każdy uczestnik może wykonać tylko dwie prace plastyczne.

  • Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej poprzez malowanie, farbowanie, oklejanie czy też z masy solnej.

  • Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

  • Konkurs trwa od 10.09.2012r. do 15.10.2012 r. - prace należy składać w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach .

  • Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody w trzech grupach wiekowych.

  • Wszystkie prace będzie można oglądać podczas wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach, w dniach 17 – 30 .X.2012r.

  • Organizator : GOKiS w Małdytach, ul.Kopernika 13 B , tel. 89 758 6134