Oddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego

DSCN7168 USCW dniu 23 maja 2012 r. oddano do użytku nową salę posiedzeń, która mieści się w budynku Urzędu Gminy . Oddanie do użytku zbiegło się z terminem odbycia XVI sesji Rady Gminy.

Uczestnikami tej uroczystości byli ks. Władysław Wesołowski, Radni Gminy z Przewodniczącą p. Mirosławą Rybską , sołtysi oraz pracownicy Urzędu na czele z Wójtem Gminy p. Antonim Smolakiem.

W tym samym dniu oddano oficjalnie do użytku pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego.

Naszym zdaniem są to wygodne, chociaż skromnie urządzone pomieszczenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich posiadania. Wierzymy, że będą w nich podejmowane same słuszne i korzystne decyzje dla Mieszkańców naszej Gminy.

 

Oddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu CywilnegoOddanie do użytku nowej sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego