Nowa stawka i terminy zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu, w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 roku  producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj:

  1. od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od.1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
  2. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze będą wypłacane w następujących terminach:
- od 2 do 30 kwietnia 2012 r,, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 do 31 października 2012 r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze będą wypłacane gotówka w kasie Urzędu Gminy Małdyty albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Informację przygotowano na podstawie notki umieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju.

Sekretarz Gminy
Stanisława Domańska