Zakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Małdytach

W dniu 10 września br. w Małdytach przy ul. Kopernika odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.Wybudowany obok budynków Gimnazjum i Gminnego Ośrodka Kultury obiekt współfinansowany był ze środków Gminy Małdyty, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.Budowa obiektu trwała niecałe pół roku, a jego koszt wyniósł ponad 1,248 mln zł. Wykonawcą zadania była Firma KASZUB Dariusz Kaszuba Kiełpino–Leszno.

W ramach projektu powstało boisko piłkarskie pokryte sztuczną murawą, powstało też boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w skład którego wchodzą: kort tenisowy oraz boisko do siatkówki i koszykówki. Obiekt wyposażony jest również w modułowe zaplecze socjalne, trybuny oraz parking. Powstałe obiekty są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Małdyty, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób niepełnosprawnych. Uroczystość otwarcia kompleksu rozpoczęła się od powitania gości przez Wójta Gminy Pana Antoniego Smolaka.

Wśród licznie przybyłych gości wyróżnić należy Pana Piotra Żuchowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pana Waldemara Buszana – z-cę dyrektora Departamentu Sportu W.M Urzędu Marszałkowskiego. Stronę duchową reprezentował, a jednoczenie obiekt poświęcił miejscowy proboszcz, ksiądz Władysław Wesołowski. Imprezę swą obecnością zaszczycili i uświetnili również radni gminy, radni powiatu, pracownicy Urzędu, GOK, dyrektorzy placówek oświatowych,lokalni przedsiębiorcy, sponsorzy, miejscowa społeczność, dzieci, młodzież i rodzice. W programie uroczystości były również pokazowe mecze piłki siatkowej i nożnej. Dla przybyłych gości serwowano grochówkę, a dla umilenia czasu przyśpiewywał miejscowy zespół folklorystyczny „Antonówki”.

Zakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w MałdytachZakończenie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Małdytach