Tylko do 30 czerwca 2011 r. zgłaszamy kandydatów na ławników


Szanowni mieszkańcy Gminy Małdyty

Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej w październiku bieżącego roku, Rada naszej  gminy powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 do sądów, Sądu Okręgowego w Elblągu oraz do Sądu Rejonowego w Ostródzie, obejmujących właściwością teren gminy. Biorąc pod uwagę, jak ważna jest pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości, który pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego, czynności wyboru powinny być przeprowadzone szczególnie starannie. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji (chyba że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.