Ogoszenie o wysokość opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Małdyty, 2011-02-07

OGŁOSZENIEWójt Gminy Małdyty informuje, że na podstawie uchwały Rady Gminy Małdyty Nr IV/9/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku (podjętej w oparciu o art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) wysokość opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości:
Małdyty, Budwity, Gumniska Wielkie, Kanty, Linki i Klonowy Dwór począwszy od dnia 01.03.2011 roku  ulegnie zmianie i będzie wynosić:

  • za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców: 4,60 zł netto/ 0,37 zł + VAT/= 4,97 zł brutto,
  • za 1 m3 ścieków dowożonych beczkowozem do punktu zlewnego gminnej kanalizacji sanitarnej:4,60 zł. netto/0,37 zł. VAT/ = 4,97 zł. brutto


WÓJT
Antoni Smolak