OGŁOSZENIE - DEBATA "POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE"

Posterunek Policji w Małdytach informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach przy ul. Kopernika 13 zostanie przeprowadzona debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”.

Debatę kierujemy przede wszystkim do osób starszych oraz osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi zamieszkującymi na terenie gminy Małdyty.

Obserwowane od dłuższego czasu zjawiska przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych stały się podstawowym powodem powstawania sytuacji niepożądanych i większego poczucia zagrożenia wśród seniorów.

Mając na uwadze dobro osób starszych, chcemy skutecznie ograniczyć liczbę takich zjawisk.

Podczas wspólnej debaty policjanci pionu kryminalnego, jak również prewencji przekażą informacje przydatne, określające sposoby i zasady postępowania w przypadkach zaistnienia różnorakich zagrożeń.

W związku z powyższym zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej debacie.