INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY DRUKÓW PODATKOWYCH SKŁADANYCH PRZEZ PODATNIKÓW W PRZYPADKU NABYCIA, ZBYCIA LUB ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Małdyty informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypadku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Dotychczas obowiązujące: Informacja w sprawie podatku
od nieruchomościach, rolnego i leśnego oraz Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (które uchwalała Rada Gminy Małdyty), zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które obowiązywać będą w każdej gminie. Powyższe zmiany zostają  wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek
  od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz.1104 z dnia 14.06.2019 r.),
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz.U. z 2019 r., poz.1105 z dnia 14.06.2019 r.),
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz.U. z 2019 r., poz.1126 z dnia 17.06.2019 r.).

Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
w zakładce
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych (ważne od 01.07.2019 r.)
oraz na stronie Ministerstwa Finansów -
www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed tym terminem,
albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe druki wynikające z Uchwał Rady Gminy Małdyty.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została również powszechna możliwość (a więc
dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa
czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Minister Finansów wydał w tej sprawie następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1153),
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1154),
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji
  na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.
  z 2019 r., poz.1185).

Z możliwości tej mogą skorzystać osoby fizyczne oraz osoby prawne posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny. Informacje i deklaracje dotyczące naszej Gminy mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap):  /l2261ianw2/SkrytkaESP

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2020    |    Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 55
Wczoraj 82
Tydzień 295
Miesiąc 1843
Wszystkich 135664