SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW I POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW RPO WiM 2014-2020 ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PROMOCJI RPO

W załączeniu informacja