ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019 WÓJTA GMINY MAŁDYTY Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE OGLOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MAŁDYTY W 2019 ROKU

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

http://bip.maldyty.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=191&id=3745&bip_sid=HVnMv3XMKivrT96YX544zinDPkwF1w