WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

W załączeniu wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy